Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 A - technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (klasa patronacka)
Nazwa oddziału

 1 A - technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (klasa patronacka)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Opis

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zajmuje się montażem urządzeń automatyki sterowania ruchem kolejowym, obsługuje, diagnozuje i remontuje urządzenia i instalacje automatyki.
Podejmuje pracę w zakładach linii kolejowych, w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem.

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.