Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej - 1D z rozszerzonym Językiem Angielskim
Nazwa oddziału

 1D z rozszerzonym Językiem Angielskim

Liczba miejsc

 60

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka lub język niemiecki lub język rosyjski

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka lub język niemiecki lub język rosyjski

Opis

Przedmioty w zakresie rozszerzonym od 1 klasy:
język angielski + 2 przedmioty do wyboru 
spośród: j. niemiecki, j. rosyjski, j. polski, 
matematyka, informatyka, fizyka, geografia, 
historia, wos, biologia, chemia
Atrakcyjność profilu:
- zagraniczne projekty językowe,
- cykliczne zajęcia z native speaker’em,
- przygotowanie do First Certificate,
- zajęcia na uczelniach.
Możliwe kierunki kształcenia np.:
nauka na zagranicznych uczelniach, filologia angielska, 
germańska, rosyjska, stosunki międzynarodowe, turystyka.