Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej - 1C Humanistyczna
Nazwa oddziału

 1C Humanistyczna

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka lub język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski

historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka lub język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski

Opis

Przedmioty w zakresie rozszerzonym od 1 klasy: 
język polski + 2 przedmioty do wyboru spośród: 
historia, wos, j. angielski, biologia, j. niemiecki, 
j. rosyjski, chemia, matematyka, fizyka, 
geografia, informatyka
Atrakcyjność profilu:
- warsztaty filmowe, teatralne i dziennikarskie,
- warsztaty muzyczne i fotograficzne,
- publikacje twórczości uczniów,
- elementy prawa karnego i cywilnego,
- zajęcia z ludźmi sztuki, kultury, filmu.
Możliwe kierunki kształcenia np.:
filologia polska, pedagogika, kierunki artystyczne, dziennikarskie, 
historia, prawo i administracja, psychologia.