Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej - 1B Biologiczna
Nazwa oddziału

 1B Biologiczna

Liczba miejsc

 54

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny ,  chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

biologia

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka lub język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka lub język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski

Opis

Przedmioty w zakresie rozszerzonym od 1 klasy:
biologia + 2 przedmioty do wyboru spośród: 
chemia, matematyka, fizyka, j. angielski, 
j. polski, geografia, wos, j. niemiecki, 
j. rosyjski, historia, informatyka
Atrakcyjność profilu:
- zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii,
- zajęcia w cyfrowym laboratorium biologicznym,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED,
- zajęcia na uczelniach, Noc Biologów.
Możliwe kierunki kształcenia np.:
Medycyna, stomatologia i kierunki pokrewne – ratownictwo, 
analityka medyczna, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, 
farmacja, fizjoterapia, rehabilitacja, weterynaria, psychologia.