Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej - 1A Matematyczna
Nazwa oddziału

 1A Matematyczna

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski

Opis

Przedmioty w zakresie rozszerzonym od 1 klasy: 
matematyka + 2 przedmioty do wyboru spośród: 
fizyka, informatyka, j. angielski, geografia, 
chemia, wos, j. polski, j. niemiecki, j. rosyjski, 
biologia, historia
Atrakcyjność profilu:
- zajęcia z matematyki z autorami zbiorów zadań 
maturalnych,
- zajęcia na uczelniach z wykładowcami,
- warsztaty astronomiczne, 
- projektowanie i budowa robotów w regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach uczelnianych,
- programowanie. 
Możliwe kierunki kształcenia np.:
studia techniczne, architektura, kierunki informatyczne, szkoły
wojskowe, policyjne, pożarnicze, kierunki inżynierskie.