Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 2 - 1g_t.handlowiec
Nazwa oddziału

 1g_t.handlowiec

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
 • historia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

TECHNIK HANDLOWIEC

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

 

KWALIFIKACJE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

ZADANIA ZAWODOWE

 • wyszukiwanie dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów,
 • usług, wyrobów gotowych,
 • prowadzenie negocjacji, przygotowanie i zawieranie umów handlowych zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych,
 • stosowanie różnych form i technik sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta,
 • dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych,
 • prowadzenie innych działań, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 • przedstawiciel handlowy firm,
 • w działach handlowych firm,
 • w działach logistyki,
 • personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi,
 • w działach marketingu firm handlowych,
 • można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.