Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 2 - 1f_t.spedytor
Nazwa oddziału

 1f_t.spedytor

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
 • geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik spedytor

Opis

TECHNIK SPEDYTOR

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

KWALIFIKACJE

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

ZADANIA ZAWODOWE

 • organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą,
 • opracowanie koncepcji logistycznej przewozu ładunków typowych i nietypowych,
 • sporządzanie dokumentów przewozowych,
 • monitorowanie procesu przewozowego,
 • monitorowanie przepływu należności z tytułu wykonanych usług spedytorskich,
 • kierowanie pracami podwykonawców usług spedytorskich,
 • współpraca z klientami, przewoźnikami i podwykonawcami usług spedytorskich,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji szkód powstałych w procesie przewozowym,
 • kontrolowanie jakości procesów przewozowych i załadowczych.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 • w firmach transportowych branży samochodowej oraz w zakładach produkcyjnych, hurtowniach obsługujących super i hipermarkety,
 • w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych,
 • w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych.