Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 2 - 1e_t.rachunkowości
Nazwa oddziału

 1e_t.rachunkowości

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
 • historia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

Technik rachunkowości - zadań absolwenta należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń
i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

KWALIFIKACJE

EKA.05. Prowadzenie rachunkowości

EKA.07. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


ZADANIA ZAWODOWE

 • prowadzenie rachunkowości;
 • rozliczanie danin publicznych;
 • rozliczanie wynagrodzeń;
 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenie analizy finansowej.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 • w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.
 • w bankach,
 • w instytucjach podatkowych,
 • w biurach rachunkowych,
 • w izbach i oddziałach celnych,
 • w kancelariach doradztwa podatkowego
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.