Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 2 - 1d_t.hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1d_t.hotelarstwa

Liczba miejsc

 35

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
 • historia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

TECHNIK HOTELARSTWA


Technik hotelarstwa to bardzo wysoko ceniony kierunek na krajowym i europejskim rynku pracy. Wiedza zdobyta podczas nauki daje możliwość zdobycia interesującej pracy na ogromnym rynku usług hotelarskich.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.

 

KWALIFIKACJE

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

ZADANIA ZAWODOWE

 • organizowanie, oferowanie i sprzedaż usług hotelarskich,
 • obsługa gości w zakładzie hotelarskim,
 • organizowanie usług gastronomicznych w zakładzie hotelarskim,
 • współpraca z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży,
 • promocja usług hotelarskich.

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 • obsługa kongresów, konferencji, zjazdów i imprez okolicznościowych,
 • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
 • wyposażenie i urządzenie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi turystyczne,
 • prowadzenie korespondencji i obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • sporządzanie dokumentacji księgowej,
 • organizowanie usług gastronomicznych,
 • obsługa konsumenta,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • obiekty bazy noclegowej: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska, domy wycieczkowe, pola biwakowe,
 • ruchoma baza noclegowa: promowa, żeglugowa, kolejowa i inne,
 • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych.