Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 2 - 1c_t.reklamy
Nazwa oddziału

 1c_t.reklamy

Liczba miejsc

 36

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
 • plastyka ,  informatyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik reklamy

Opis

TECHNIK REKLAMY

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.

 

KWALIFIKACJE

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową 

 

ZADANIA ZAWODOWE

 • zbieranie informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
 • opracowanie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,
 • przygotowanie wniosków z programów badań rynkowych,
 • pozyskiwanie klientów do współpracy z firmą,
 • uczestniczenie w rozmowach handlowych,
 • prezentowanie usług handlowych,
 • przeprowadzanie analiz marketingowych.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 • w agencjach reklamowych,
 • w działach marketingu oraz reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • w biurach ogłoszę środków masowego przekazu,
 • w działach promocji,
 • w agencjach scenariuszowych, studiach produkcyjnych oraz agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).