Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 3 - 1 TD - technik procesów drukowania
Nazwa oddziału

 1 TD - technik procesów drukowania

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik procesów drukowania

Opis

Technik procesów drukowania – to specjalista, który zajmuje się prowadzeniem procesów drukowania na maszynach drukujących. Do jego obowiązków należy m. in. przygotowanie maszyn i materiałów do procesu drukowania, prowadzenie drukowania nakładu, obsługa maszyn drukujących, a także kontrola i ocena jakości produktów poligraficznych. Ponadto technik procesów drukowania zajmuje się projektowaniem procesów poligraficznych i technologicznym przygotowaniem produkcji. 

Kwalifikacje:
PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej