Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 3 - 1TP - technik grafiki i poligrafii cyfrowej - innowacja tworzenie stron internetowych
Nazwa oddziału

 1TP - technik grafiki i poligrafii cyfrowej - innowacja tworzenie stron internetowych

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

informatyka

Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Kwalifikacje:
PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków