Powiat skarżyski
Technikum
Technikum nr 3 - 1 TS - technik pojazdów samochodowych , AutoCad
Nazwa oddziału

 1 TS - technik pojazdów samochodowych , AutoCad

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem mającym związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, z obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Głównym celem jego pracy jest planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo – naprawczych, halach produkcyjnych, przystosowanych pomieszczeniach oraz na wolnym powietrzu. Podstawowym miejscem pracy jest jednak warsztat samochodowy. Dodatkowo uczniowie mają możliwość pracy z programami AutoCad i Solid Edge oraz  wykorzystaniem ich możliwości w praktyce.

Kwalifikacje

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych