Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 2 - 1b_t.ekonomista
Nazwa oddziału

 1b_t.ekonomista

Liczba miejsc

 35

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
 • historia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista - to zawód wciąż cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Ekonomista to osoba przygotowana do życia w XXI wieku ponieważ zna zasady funkcjonowania gospodarki i podmiotów rynkowych, a to umożliwia podejmowanie decyzji i działań o charakterze racjonalnym i efektywnym.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

KWALIFIKACJE

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


ZADANIA ZAWODOWE

 • stosowanie zasad rachunku ekonomicznego,
 • sporządzanie różnych pism, dokumentów finansowo-księgowych i sprawozdań finansowych,
 • obsługiwanie współczesnych urządzeń techniki biurowej,
 • wykonywanie rozliczeń „wewnętrznych” i „zewnętrznych” wynikających z prowadzonej działalności,
 • sporządzanie planów działalności gospodarczej,
 • obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • stosowanie zasad rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach
 • z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej, sprawozdań finansowych i ich analizy, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • obsługiwanie specjalistycznych programów komputerowych w zakresie obsługi programów kancelaryjnych, programów kadrowo – płacowych, magazynowo – zaopatrzeniowych, obsługi komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługi systemu finansowo – księgowego i innych systemów ekonomiczno – finansowych między innymi: Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 • w bankach,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach podatkowych,
 • w biurach rachunkowych,
 • w izbach i oddziałach celnych,
 • w kancelariach doradztwa podatkowego
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.