Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1f dwujęzyczna biologiczna
Nazwa oddziału

 1f dwujęzyczna biologiczna

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

biologia lub matematyka

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji jezykowych

Opis

Klasa o tym profilu stwarza możliwości pogłębiania wiedzy w zakresie rozszerzonym z:

 • biologii dwujęzycznej,
 • matematyki

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

W tej klasie w formie dwujęzycznej, będzie również prowadzone wychowanie fizyczne.

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego.

Koło literackie i koło logiczne.


Wybierz tę klasę, jeśli w przyszłości chcesz studiować: medycynę, stomatologię, fizjoterapię, położnictwo, pielęgniarstwo, dietetykę, biotechnologię, ochronę środowiska, biologię, a także dowolny kierunek techniczny.

Wysokie kompetencje językowe umożliwią studiowanie nie tylko w Polsce, ale także dają możliwość kontynuowania edukacji za granicą.

Klasa o profilu biologicznym zapewni Ci:

 • wysoki poziom nauczania
 • rozwój umiejętności logicznego myślenia;
 • pogłębianie wiedzy;
 • najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • wspaniały klimat i niepowtarzalną atmosferę.

Wybierając tę klasę będziesz mógł również skorzystać z form rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności :

 • biorąc udział w zajęciach koła literackiego i koła logicznego
 • biorąc udział w wyjazdach zagranicznych i wymianach międzynarodowych.