Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1c biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 1c biologiczno-chemiczna

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

Opis

Klasa o tym profilu stwarza możliwości pogłębiania wiedzy w zakresie rozszerzonym z:

 • biologii,
 • chemii.

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego.


Koło literackie i koło logiczne.


Wybierz tę klasę, jeśli w przyszłości chcesz studiować: medycynę,  stomatologię, weterynarię, fizjoterapię, położnictwo, pielęgniarstwo, dietetykę, farmację, biotechnologię, kosmetologię, ochronę środowiska, biologię, chemię i wiele innych.

Klasa o profilu biologiczno-chemicznym zapewni Ci:

 • wysoki poziom nauczania
 • rozwój umiejętności logicznego myślenia;
 • pogłębianie wiedzy;
 • najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • wspaniały klimat i niepowtarzalną atmosferę.

Wybierając tę klasę będziesz mógł również skorzystać z form rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności :

 • biorąc udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych i konferencjach naukowych;
 • biorąc udział w pracy koła chemicznego;
 • biorąc udział w konkursach i olimpiadach (np. Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Chemiczna).