Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1b matematyczno-fizyczna
Nazwa oddziału

 1b matematyczno-fizyczna

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub język angielski

Opis

Klasa o tym profilu stwarza możliwości pogłębiania wiedzy w zakresie rozszerzonym z:

 • matematyki, 
 • język angielskiego,
 • fizyki.

Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

Drugim językiem obcym jest do wyboru przez ucznia jeden język spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego.


Koło literackie i koło logiczne.


Wybierz tę klasę, jeśli w przyszłości chcesz studiować: matematykę, fizykę, architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, energetykę, informatykę, logistykę, lotnictwo, budowę maszyn czy finanse i rachunkowość oraz wiele innych.

Klasa o profilu matematyczno-fizycznym zapewni Ci:

 • wysoki poziom nauczania;
 • rozwój umiejętności logicznego myślenia;
 • pogłębianie wiedzy;
 • najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • wspaniały klimat i niepowtarzalną atmosferę.

Wybierając tę klasę będziesz mógł również skorzystać z form rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności:

 • biorąc udział w wielu konkursach matematycznych i fizycznych;
 • biorąc udział w pracy koła logicznego.