Powiat Skarżyski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1a dwujęzyczna humanistyczno-prawna
Nazwa oddziału

 1a dwujęzyczna humanistyczno-prawna

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

historia lub wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji jezykowych

Opis

Przedmiotami  realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej są:

  • historia dwujęzyczna 
  • wiedza o społeczeństwie.

 W tej klasie w formie dwujęzycznej, będzie również prowadzone wychowanie fizyczne.

 Językiem obowiązkowym jest język angielski dwujęzyczny od klasy pierwszej.

 

Drugim językiem obcym do wyboru jest język niemiecki, hiszpański albo język rosyjski.

 

Koło literackie i koło logiczne.


Wybierając klasę dwujęzyczną i zdając maturę dwujęzyczną z języka obcego, można liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji na wyższe uczelnie.

Ilość kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez polskie renomowane uczelnie systematyczne wzrasta, uczeń po klasie dwujęzycznej ma większe szanse dostać się na takie studia.

Wysokie kompetencje językowe umożliwią studiowanie nie tylko w Polsce, ale także dają możliwość kontynuowania edukacji za granicą.

Wybierając klasę humanistyczno-prawną można w przyszłości studiować: administrację, archeologię, archiwistykę, bezpieczeństwo, dziennikarstwo, ekonomię, kryminologię, politologię, prawo, psychologię, stosunki międzynarodowe lub zarządzanie. 

Młodzież wybierająca klasę dwujęzyczną humanistyczno-prawną uczestniczy w zajęciach w sądzie, areszcie śledczym oraz Sejmie.