Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 2 - 1a_t.informatyk
Nazwa oddziału

 1a_t.informatyk

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

TECHNIK INFORMATYK

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

KWALIFIKACJE

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

ZADANIA ZAWODOWE
 • diagnostyka awarii sprzętu lub oprogramowania,
 • montaż i instalacja sprzętu komputerowego,
 • obsługa i konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • projektowanie i budowa sieci komputerowych,
 • programowanie i eksploatacji systemów baz danych, aplikacji sieciowych
 • i internetowych,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie i zarządzanie stronami www,
 • wdrażanie i serwisowanie programów komputerowych,
 • ulepszanie komputerowych systemów informacji.
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • obsługa oprogramowania użytkowego,
 • dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • praca w sieciach komputerowych,
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomość podstaw programowania.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w jednostkach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
 • komputerowego, administrujących sieciami komputerowymi,
 • w punktach serwisowych,
 • w sklepach komputerowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.