Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 T - technik transportu kolejowego (klasa patronacka)
Nazwa oddziału

 1 T - technik transportu kolejowego (klasa patronacka)

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik transportu kolejowego

Opis

Absolwent tego kierunku organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach  i posterunkach ruchu. Obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników. Planuje przewozy pasażerskie i towarowe. Zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji, przewóz pasażerów i towarów.

Technik transportu kolejowego może znaleźć zatrudnienie m.in. jako: dyżurny ruchu, dróżnik przejazdowy, kierownik pociągu, pracownik kasowy,  dyspozytor ruchu kolejowego (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej), kontroler kolejowy, maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych i metra (po zrealizowaniu dodatkowej kwalifikacji).

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.