Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1ek elektronik
Nazwa oddziału

 1ek elektronik

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Elektronik

Opis

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

KWALIFIKACJE:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.


Monter podzespołów i zespołów elektronicznych zajmuje się montażem urządzeń lub układów elektronicznych. Podstawowym jego zadaniem jest zmontowanie z pojedynczych elementów elektronicznych i mechanicznych całego urządzenia zamkniętego w obudowie lub zmontowanie układu elektronicznego w postaci płytki drukowanej z umocowanymi elementami. Inne zadania montera podzespołów i zespołów elektronicznych są związane z wyposażeniem maszyn, takich jak: obrabiarki, pojazdy lub instalacje przemysłowe w układy elektroniczne, spełniające w nich rolę kontrolno-sterującą. Prace wykonuje na stanowisku pracy wyposażonym w narzędzia i przyrządy sprawdzające. Monter podzespołów i zespołów elektronicznych organizuje stanowisko pracy i przygotowuje do montażu – między innymi zapoznaje się z dokumentacją techniczną montażu, kompletuje zestaw narzędzi i urządzeń testujących; wykonuje czynności montażowe, przeprowadza testy kontrolne zmontowanych podzespołów i zespołów elektronicznych.Zadania zawodowe
• Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz przestrzeganie tych przepisów
• Montowanie podzespołów i zespołów elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną
• Wykonywanie pomiarów parametrów, testowanie i uruchamianie podzespołów i zespołów elektronicznych po montażu
• Dokumentowanie wykonanego montażu podzespołów i zespołów elektronicznych
• Dokumentowanie wykonanych pomiarów, testowania i uruchamiania podzespołów i zespołów elektronicznych
Zyskasz dodatkowe korzyści:
• większość uczniów klas elektronicznych bierze udział w zagranicznych praktykach zawodowych za granicą w takich krajach jak: Niemcy, Anglia, Hiszpania, Portugalia i Włochy.
• odbędziesz ciekawe praktyki w przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją urządzeń i systemów elektronicznych oraz serwisach elektronicznych.
• uczymy we własnych pracowniach specjalistycznych,
• zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
Ucząc się w zawodzie technik elektronik masz do dyspozycji:
• nowoczesną i dobrze wyposażoną pracownię elektryczną
• nowoczesną i dobrze wyposażoną pracownię elektroniczną
• nowoczesne pracownie informatyczne
• w każdej sali, komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do Internetu- światłowód)
• wolny dostęp do Internetu na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN),
Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jest powiązana z robotyką i automatyką. Absolwenci maja szanse na dobrze płatną pracę zarówno w kraju jak i za granicą.