Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1e elektryk
Nazwa oddziału

 1e elektryk

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Elektryk

Opis

ELEKTRYK

KWALIFIKACJE:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychNauka w Branżowej Szkole I Stopnia to świetny wybór dla każdego, kto chce szybko się usamodzielnić. Absolwenci mogą wykonywać prace montażowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych, zakładać instalacje elektryczne, budować linie napowietrzne i kablowe, robić pomiary elektryczne i elektroniczne, wykonywać remonty, konserwacje, naprawy urządzeń elektrycznych oraz montować podzespoły maszyn i urządzeń. Dokonują oni także przeglądów i sporządzają dokumentację techniczną. Mogą podejmować pracę w zakładach energetycznych, elektrowniach, budownictwie, handlu i usługach. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu w dobrze wyposażonych pracowniach.