Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1d dekarz
Nazwa oddziału

 1d dekarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Dekarz

Opis

DEKARZ

KWALIFIKACJE:

 BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Czego uczysz się na zajęciach?

wykonywania robót dekarsko-blacharskich,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony,
środowiska na stanowisku pracy,
rozróżniania: konstrukcji obiektów budowlanych i technologie ich wykonania, rodzajów i elementów instalacji budowlanych, rodzajów i elementów konstrukcji dachów, pokryć dachowych,
rozpoznawania i dobierania wyrobów i materiałów budowlanych, narzędzi i sprzętu stosowanych w dekarstwie do wykonywania pokryć dachowych, obróbek, dekarskich i odwodnień połaci dachowych,
charakteryzacji rodzajów rusztowań w budownictwie i przestrzegania zasad ich eksploatacji,
zasad sporządzania rysunków budowlanych oraz rozróżniania rodzajów i elementów dokumentacji stosowanej w budownictwie,
stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych,
sporządzania szkiców połaci dachowych, ich odwodnień i elementów pokryć dachowych i obróbek dekarskich,
wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodniania dachów z różnych materiałów, o różnych konstrukcjach i kształtach,
sposobów ochrony przed korozją pokryć dachowych, obróbek blacharskich i odwodnień połaci dachowych,
montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, sposobu przygotowania materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania rozbiórki i naprawy pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów oraz drobnych robót ciesielskich.


Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie dekarza?


Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy budownictwa w pracach dekarskich
Wykonywanie wszystkich popularnych rodzajów pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnieni połaci dachowych
Wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
Wykonywanie napraw pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów oraz rozbiórek pokryć dachowych
Język obcy zawodowy


Jakie zdobywasz kwalifikacje?
Osoba na stanowisku dekarza powinna cechować się: bardzo dobrą sprawnością fizyczną – nie ma zaburzeń zmysłu równowagi, dokładnością, systematycznością, solidnością i umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami. Poza tym musi mieć dobry refleks i podzielność uwagi, zdolności manualne i konstrukcyjne oraz wyobraźnię przestrzenną.


Jakie masz perspektywy zatrudnienia?


Praca przy pokryciach dachowych jest trudna i bardziej niebezpieczna niż tradycyjne roboty budowlane, a fachowców w tej dziedzinie w naszym kraju jest bardzo mało. Polscy dekarze są bardzo cenionymi fachowcami za granicą. Dekarz może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace budowlane – kładzenie dachów, naprawa.