Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1c cieśla
Nazwa oddziału

 1c cieśla

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Zawody

 Cieśla

Opis

CIEŚLA

KWALIFIKACJE:
BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskichNauka w zawodzie trwa 3 lata
Przygotowując się do zawodu cieśli nauczysz się:
 • organizować i użytkować stanowisko pracy,
 • rozróżniać i stosować materiały budowlane,
 • dokonywać prawidłowego doboru materiałów, narzędzi i sprzętu,
 • posługiwać się tradycyjnymi i nowoczesnymi narzędziami i sprzętem,
 • czytać dokumentację techniczną,
 • korzystać z przepisów prawa,
 • wykonywać podstawowe roboty ciesielskie,
 • wykonywać konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • wykonywać montaż, rozbiórkę i konserwację deskowań i rusztowań,
 • wykonywać różne roboty pomocnicze,
 • korzystać z różnych źródeł informacji i sieci Internet,
 • pracować w zespole,
 • planować swoją przyszłą karierę zawodową,
 • składać oferty pracy,
 • obliczać wynagrodzenie za wykonywaną pracę