Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1s stolarz
Nazwa oddziału

 1s stolarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Zawody

 Stolarz

Opis

STOLARZ

KWALIFIKACJE:
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnychStolarz

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego uczeń uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie stolarz. Zawód stolarza umożliwia uzyskanie atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a także daje możliwości dalszego kształcenia w technikum.W wyniku realizacji przedmiotów zawodowych uczeń zdobywa umiejętności:

 • rozróżniania doboru i stosowania drewna, tworzyw drzewnych, klejów, lakierów, farb i okuć stosowanych w produkcji wyrobów z drewna tj. mebli, stolarki budowlanej (okna, drzwi, boazerie itp.)
 • umiejętności odczytywania rysunków technicznych, schematów oraz umiejętności sporządzania rysunków i szkiców,
 • prowadzenia obróbki skrawaniem przy użyciu narzędzi ręcznych i narzędzi do obróbki maszynowej,
 • wykonywania wyrobów stolarskich o różnym przeznaczeniu, funkcji i konstrukcji,
 • prowadzenia napraw i renowacji wyrobów z drewna,
 • organizować stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony środowiska,
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, interpretować mechanizmy rynkowe i prawa działalności zawodowej,
 • ocenić, prezentować i doskonalić własne umiejętności zawodowe.