Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TU energetyka odnawialna
Nazwa oddziału

 1TU energetyka odnawialna

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Kwalifikacje:
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. Przedstawiciel tej profesji odpowiada za przygotowanie prac oraz montaż urządzeń, a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania. Może także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.


Zadania zawodowe:
• doradza w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;
• posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami, wykonuje szkice i rysunki schematyczne dotyczące montażu urządzeń i systemów;
• ustala, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych;
• sporządza kalkulację robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych;
• organizuje stanowiska pracy, dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach;
• kieruje pracą brygady roboczej oraz organizuje przebieg prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
• przeprowadza kontrolę jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego;
• nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych;
• bierze udział w pracach badawczych związanych z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej


Zyskasz dodatkowe korzyści:
• większość uczniów naszej szkoły bierze udział w zagranicznych praktykach zawodowych za granicą w takich krajach jak: Niemcy, Anglia, Hiszpania, Portugalia i Włochy.
• odbędziesz ciekawe praktyki w przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
• uczymy we własnych pracowniach specjalistycznych,
• zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,


Ucząc się w zawodzie technik elektronik masz do dyspozycji:
• nowoczesną i dobrze wyposażoną pracownię elektryczną
• nowoczesną i dobrze wyposażoną pracownię elektroniczną
• nowoczesną i dobrze wyposażoną pracownię budowlaną
• nowoczesne pracownie informatyczne
• w każdej sali, komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do Internetu- światłowód)
• wolny dostęp do Internetu na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN),


Zawód ten jest jednym z najszybciej rozwijającym się, zmiany  polityczno- gospodarcze wymuszają od nas przejścia na energetykę odnawialną. Fachowcy w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani na rynku pracy.