Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TG gazownictwo
Nazwa oddziału

 1TG gazownictwo

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik gazownictwa

Opis

TECHNIK GAZOWNICTWA

Kwalifikacje:
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowychAbsolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik gazownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych:
-rozpoznawania elementów infrastruktury gazowej;
-wykonywania robót związanych z budową sieci i instalacji gazowych;
-wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji gazowych;
oraz w zakresie kwalifikacji BUD.17.Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych:
-organizowania robót związanych z budową sieci i instalacji gazowych;
-organizowania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji gazowych;
-lokalizowania oraz usuwania awarii sieci, przyłączy i instalacji gazowych;
-opracowywania dokumentacji związanej z budową i eksploatacją sieci, przyłączy i instalacji gazowych.