Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TTd technologia drewna
Nazwa oddziału

 1TTd technologia drewna

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik technologii drewna

Opis

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Kwalifikacje:
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Absolwent klasy w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.


Technik technologii drewna może znaleźć zatrudnienie w:
zakładach przemysłu drzewnego meblarskiego lub tartacznego,
zakładach przemysłu stolarki budowlanej,
zakładach przemysłu opakowań,
zakładach przemysłu galanterii drzewnej,
ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna
działach techniczno-produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
w laboratoriach zakładowych oraz branżowych