Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TEN energetyk
Nazwa oddziału

 1TEN energetyk

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik energetyk

Opis

TECHNIK ENERGETYK

Kwalifikacje:
ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznychAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;

2) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;

3) nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.