Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TS spawalnictwo
Nazwa oddziału

 1TS spawalnictwo

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik spawalnictwa

Opis

TECHNIK SPAWALNICTWA

Kwalifikacje:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Technik spawalnictwa to zawód z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM, których cię nauczymy w naszej szkole.Przygotowanie do zawodu spawacza wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. .