Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TTK telekomunikacja
Nazwa oddziału

 1TTK telekomunikacja

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik telekomunikacji

Opis

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

Kwalifikacje
INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych 


Technik telekomunikacji to specjalista, który montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne, informatyczne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów oraz zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia, posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową.

W naszej szkole nauczysz się:
-montażu podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
-konfiguracji i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
-uruchamiania i utrzymania linii telekomunikacyjnych;
-uruchamiania i utrzymania urządzeń dostępowych i abonenckich;
-montażu i uruchomiania sieci transmisyjnych;
-wykonywać pomiary testowe w trakcie pracy sieci transmisyjnych;
-dobierać narzędzia i oprogramowanie diagnostyczne;
-stosować mechanizmy sieciowe zapewniające jakość usług.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
-firmach telekomunikacyjnych;
-firmach informatycznych;
-zakładach świadczących usługi telekomunikacyjne;
-serwisach sprzętu telekomunikacyjnego.


Nowoczesny zawód dający perspektywy rozwoju i znalezienie dobrze płatnej pracy.