Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TF fotografia
Nazwa oddziału

 1TF fotografia

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Kwalifikacje:

 • AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
 • AUD.05 - Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.
 • Technik fotografii i multimediów jest zawodem łączący umiejętności techniczne z wrażliwością na estetykę. Organizacja planu zdjęciowego, rejestrowanie i obróbka obrazu, wykonywanie prac graficznych oraz internetowych projektów multimedialnych. Są to tylko niektóre z zadań wykonywanych przez technika fotografii i multimediów. Uczniowie także biorą udział w konkursach fotograficznych organizowanych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Prowadzone są także zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania fotograficzne oraz filmowe. Nauka zawodu to nie tylko szkoła. Uczniowie uczestniczą w plenerach, wystawach i warsztatach fotograficznych oraz projektach międzynarodowych. Praktyki zawodowe prowadzone są w wyspecjalizowanych zakładach fotograficznych na terenie całego kraju. Uczniowie mogą brać udział w projektach zagranicznych w programie Erasmus+. Szkoła posiada nowoczesną pracownie, wyposażoną w ciemnie fotograficzną. A Również pracownie komputerową w których to uczniowie odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych.

  Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Podstawy fotografii
 • Techniki fotograficzne
 • Procesy fotograficzne
 • Urządzenia fototechniczne
 • Usługi fotograficzne
 • Podstawy kompozycji obrazu
 • Technika cyfrowa
 • Pracownia technik fotograficznych
 • Język angielski zawodowy
 • Techniki multimedialne
 • Technologie internetowe
 • Zarządzanie kolorem
 • Pracownia technik multimedialnych


 • Przyszłe miejsca pracy to:

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe,
 • agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych,
 • studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
 • obsługa Internetu i projektowanie witryn WWW,
 • fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet i czasopism,
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
 • ośrodki historyczne, archiwa, muzea,
 • Technik fotografii i multimediów może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych. i szerokopojętych multimediów