Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TE elektryk
Nazwa oddziału

 1TE elektryk

Liczba miejsc

 36

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

TECHNIK ELEKTRYK

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 SPECJALIZACJA: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Na zajęciach w naszej szkole nauczysz się:
-montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
-wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
-lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
-oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
-montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
-dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej;
-montowania instalacji energetyki odnawialnej

Absolwenci mogą podjąć pracę jako projektanci instalacji elektrycznych, twórcy dokumentacji technicznej, wykonywać prace kontrolne i pomiarowe. Umożliwiamy naszym uczniom udział w kursach LCN – poznawanie inteligentnych instalacji elektrycznych i zdobycie uprawnień SEP (kwalifikacje uprawniające do pracy przy wysokich napięciach).

Technik elektryk jest dobrze płatnym zawodem. Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Większość z nich znajduje zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły. Wielu naszych absolwentów znalazło zatrudnienie w PGE oraz lokalnych i zagranicznych firmach elektrycznych.

Elektryk uczestniczy w montażu, naprawach i konserwacji aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami o charakterze elektrotechnicznym. Podejmując naukę w zawodzie elektryk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności (na zajęciach w naszej szkole nauczysz się):
· montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
· wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
· usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
· oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
· montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
· montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
Ponadto otrzymuje kwalifikacje w zakresie
· instalowania, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
· instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych,
· stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
· diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
· przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych

Możliwości zatrudnienia:
· Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę jako elektroinstalatorzy, elektrycy utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.
· Elektrycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach elektrycznych, ale również tam, gdzie jest doprowadzana energia elektryczna i znajdują się urządzenia elektryczne.


Zyskasz dodatkowe korzyści:
· uczymy we własnych salach elektrycznych,
· zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
· zdobycie uprawnień SEP do 1kV.


Ucząc się w zawodzie elektryk masz do dyspozycji:
· 2 pracownie elektryczne,
· w każdej sali komputery podpiętę do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do Internetu- światłowód),
· wolny dostęp do internetu na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN)


Zyskasz dodatkowe korzyści:
- większość uczniów bierze udział w zagranicznych praktykach zawodowych za granicą w takich krajach jak: Niemcy, Hiszpania, Portugalia i Włochy, Grecja
- możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zakresie prac elektrycznych,
- możliwość zdobycia kwalifikacji z zakresu obsługi wózka widłowego, spawania,
- możliwość udziału w płatnych stażach - poznasz nowoczesne oprogramowanie AUTOCAD
– do projektowania, NormaPRO do kosztorysowania,
- uczymy we własnych salach komputerowych,
- zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
- egzaminy końcowe odbywają się we własnych pracowniach,