Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4
Zespół szkół
Adres
Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon
41 2532897
Fax
41 2532897
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Żurawka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
 • ZSTM
Opis

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 119 to Szkoła z wieloma tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego,  Szkoła Policealna Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Szkoła Branżowa I stopnia Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Szkoła posiada trzykondygnacyjny budynek, dużą aulę, a także bazę sportową w postaci sali gimnastycznej, siłowni, kompleksu boisk wielofunkcyjnych (nawierzchnia typu tartan oraz murawa). Możemy się pochwalić jedną z najnowocześniejszych strzelnic wirtualnych w województwie oraz specjalistycznymi pracowniami wyposażonymi odpowiednio pod kątem wymogów kształcenia w danym zawodzie:

–   pracownia kolejowa wyposażona w makietę kolejki symulującą  rzeczywisty ruch pociągów,

–  pracownia mechatroniczna wyposażona w tokarkę i frezarkę  CNC z wyposażeniem oraz drukarki 3D,

–  pracownia logistyki  i gospodarki materiałowej wyposażona w materiały i środki dydaktyczne (makiety towarów, opakowania), sprzęt i urządzenia do magazynowania,

–   pracownie komunikacji w językach obcych,

–    pracownie komputerowe z najnowocześniejszym sprzętem.

Uczeń ZSTM oprócz pobierania  comiesięcznych stypendiów fundowanych przez zakłady pracy,  ma możliwość podjęcia płatnych staży, praktyk i zajęć praktycznych w ramach projektów zawodowych.

Jako jedna z pierwszych szkół w regionie otwieramy dla uczniów Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) - klasa mundurowa.

Poszczególne klasy ZSTM objęte są przez zakłady pracy umowami tzw. klas patronackich.

Oferta
Zakres wiekowy
14-18
Drzwi otwarte

Dzień otwarty w naszej szkole odbywa się rokrocznie. Gościmy uczniów klas ósmych, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia. 👩‍🎓Nasi uczniowie prezentują ofertę kształcenia w ZSTM. Zawody, w których kształcimy są spójne z potrzebami rynku pracy. Jeśli chcesz obejrzeć szkołę i wszystkie pracownie zapraszamy codziennie w godzinach pracy szkoły.

Adres email IODO
izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl
Telefon IODO
tel. 41 39 53 053
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych, ul. Legionów 119 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon jednostki przetwarzającej dane
41 2532897
E-mail jednostki przetwarzającej dane
kontakt@zstm.pl
Koła zainteresowań

Dostosowując się do obecnych wymogów edukacyjnych, podejmując starania o wszechstronny rozwój ucznia, szkoła zapewnia możliwie szeroki wybór zajęć dodatkowych.

Naszą dumą są zajęcia z Innowacji Wojskowej, jedynej w powiecie skarżyskim, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest to doskonała forma propagowania wśród młodzieży wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju jak również kształcenia postaw patriotycznych. Uczniowie z Innowacji Wojskowej zajmują wysokie miejsca w prestiżowych konkursach i zawodach sportowo-obronnych jak również strzeleckich. 

W szkole działa również:
-Wirtualna Strzelnica,
-
Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze,
-Szkolny Klub Cheerleaderek,  
-Koło PCK,
-Klub Honorowych Dawców Krwi,
-Koło Fotograficzne,
Uczniowie chętnie angażują się w pomoc innym, przykładem jest udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności, kwestach ulicznych czy wolontariacie.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Wspólne działania obejmują:

–     współorganizację olimpiad zawodowych na szczeblu okręgowym

–     prelekcje i wymianę doświadczeń

–     liczne wyjazdy studyjne

oraz wiele innych wpływających na jakość kształcenia i zdobywanie doświadczenia przez naszych uczniów.

Kontakty zagraniczne

Uczestniczymy w zagranicznych projektach Erasmus+ i Power+. W ramach programów możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe praktyki edukacyjne.

W ramach projektu młodzież odwiedza kraje europejskie między innymi: Austrię, Węgry, Hiszpanię i Włochy.

Współpraca z pracodawcami

Mocną stroną placówki jest ścisła współpraca z zakładami pracy. Jako jedyna szkoła w powiecie skarżyskim zapewniamy naszym absolwentom pracę na mocy podpisania umów stypendialnych z PKP PLK S.A. PKP INTERCITY S.A. Szkoła podpisała porozumienie również z MESKO.S.A. 

Kształcenie praktyczne w szkole prowadzone jest w ścisłym powiązaniu z zakładami pracy:
- MESKO.S.A 
- PKP INTERCITY S.A.
- PKP PLK. S.A
- ZAMEL Zakład mechaniczno-elektromechaniczny
- TABOR DĘBICA
- POLREGIO. S.A
- ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD S.A.

Osiągnięcia

Uczniowie naszej Szkoły mają wiele talentów. Uczestniczą nie tylko w zajęciach szkolnych, ale również rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Cieszymy się ich sukcesami i osiągnięciami w różnych konkursach, olimpiadach.

Niektóre osiągnięcia naszych uczniów:

 • III miejsce w XII Ogólnopolskich Finałach Mistrzostwach Mechaników w kategorii Młody Mechanik Motocyklowy;
 • II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”;
 • I miejsce drużyny strzeleckiej ZSTM na Mistrzostwach Polski - Eliminacje Wojewódzkie w klasyfikacji klas mundurowych oraz II miejsce w klasyfikacji generalnej;
 • Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego w Zawodach Sportowo-Obronnych;
 • II miejsce w Turnieju Strzeleckim o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
 • Udział w finale XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez MWSLiT we Wrocławiu;
 • ,,Wyróżnienie” za zwycięstwo w Pucharze Polski enduro;
 • Złoty medal Mistrzostwa Polskiej Federacji Karate Shinkyokusjinkai w i Kwalifikacje do Mistrzostw Europy kadetów juniorów, młodzieżowców i seniorów open.
Historia

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej to placówka powstała z połączenia dwóch szkół: Technicznych Zakładów Naukowych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 (dawne Technikum Kolejowe). Choć nazwa placówki została zmieniona stosunkowo niedawno – w roku szkolnym 2009/2010 – to szkoła i tak pozostaje szkołą z wieloma tradycjami przekazywanymi przez lata uczniom oraz absolwentom obydwu połączonych szkół.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą uczestniczyć w:

 • przedmiotowych zajęciach pozalekcyjnych,
 • zajęciach przygotowujących do matury,
 • zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego
 • zajęciach przygotowujących do olimpiad oraz konkursów.
Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych