Powiat Ostrowiecki
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza - 1C - lingwistyczno-medialno-prawnicza
Nazwa oddziału

 1C - lingwistyczno-medialno-prawnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

Klasa lingwistyczno-medialno-prawnicza to kolejna innowacja pedagogiczna w naszej ofercie edukacyjnej. Patronat nad klasą objęła Gazeta Ostrowiecka, z którą od lat współpracujemy. Jest to profil dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi i społecznymi planujących w przyszłości studia na atrakcyjnych kierunkach. Uczeń tej klasy odznacza się szerokimi horyzontami humanistycznymi, zna języki obce, potrafi świadomie patrzeć na świat, rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka współczesnego i grup społecznych, zna procesy historyczne. To wszystko m. in. dzięki nowatorskim warsztatom dziennikarskim, prawniczym oraz psychologicznym, które oferujemy do wyboru i które prowadzone będą przez praktyków: dziennikarzy Gazety Ostrowieckiej, czynnych radców prawnych i psychologów. Warsztaty to jedna z atrakcyjnych form zdobywania wiedzy i umiejętności w tej klasie, a kolejną jest przedmiot stanowiący wstęp do poznawania nauk społecznych – nauka o Polsce i świecie współczesnym – kolejny autorski element naszej innowacji pedagogicznej. Nauka w tej klasie przygotowuje do studiowania na kierunkach: prawo, psychologia, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, administracja, filologia polska, angielska, iberystyka i wielu innych. Absolwent klasy lingwistyczno-medialno-prawniczej może w przyszłości pracować w administracji państwowej, w sądzie, w mediach, jako tłumacz, uczyć języków obcych. Wybór klasy lingwistyczno-medialno-prawniczej w naszej szkole pozwoli Ci rozwinąć swoje pasje i zainteresowania i przygotować do wymarzonych studiów.