Powiat Mrągowski
Technikum
Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie (Technikum nr 1) - 1d5 - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1d5 - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Wychowawca: Paulina Cieślak

Rok rozpoczęcia 2022, rok zakończenia 2027

Język zawodowy angielski

Współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce