Powiat Mrągowski
Technikum
Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie (Technikum nr 1) - 1c5 - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1c5 - technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Wychowawca: Grzegorz Ciosek

Rok rozpoczęcia 2022, rok zakończenia 2027

Język zawodowy angielski

Możliwość ukończenia kursu barmana

Możliwość zdobycia umiejętności baristy