Powiat Mrągowski
Technikum
Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie (Technikum nr 1) - 1b5 - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 1b5 - technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Wychowawca: Karolina Hordziejewicz

Rok rozpoczęcia 2022, rok zakończenia 2027

Język zawodowy angielski

Możliwość ukończenia kursów:

  • stewarda / stewardessy,
  • pilota / rezydenta,
  • animatora czasu wolnego