Powiat Mrągowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie - Klasa humanistyczno-społeczna
Nazwa oddziału

 Klasa humanistyczno-społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

biologia

język polski

Opis