Powiat Mrągowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie - Klasa ekonomiczno-społeczna
Nazwa oddziału

 Klasa ekonomiczno-społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis