Powiat Mrągowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie - Klasa politechniczna
Nazwa oddziału

 Klasa politechniczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

informatyka

Opis