Powiat Mrągowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie
Adres
Piotra Sobczyńskiego 1a, 11-700 Mrągowo
Telefon
897412420
Fax
897412420
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jan Parda
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • W każdą pogodę
 • kształcimy od serca
 • nie schodzimy ze sceny
 • walczymy do końca
 • profesjonalnie wyposażeni
 • pogłębiamy wiedzę
 • uczymy wartości
 • pracujemy nad formą
 • mamy też chwilę na relaks
 • kadra nam kibicuje
 • Nasza szkoła to świetny wybór
 • szach - mat !
Opis
I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie jest szkołą dla młodzieży o czteroletnim cyklu kształcenia. Szkoła prowadzi oddziały z rozszerzonymi programami nauczania z przedmiotów, które w przyszłości umożliwią naszym wychowankom kontynuowanie kształcenia na najlepszych uczelniach. Nasza szkoła, dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, czterokrotnie zdobyła Brązową Tarczę Jakości Kształcenia w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie. Wychowanie mądrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. 
Mury naszej szkoły opuścili wybitni profesorowie, lekarze oraz znani aktorzy i artyści.

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy kształcenie w klasach: 
-politechnicznej
-dziennikarsko-prawnej
-przyrodniczej
-ekonomiczno-społecznej
-humanistyczno-społecznej

Oferta
Historia
Dzieje naszej szkoły są ściśle związane z powojenną historią miasta. Po zakończeniu działań wojennych i ustanowieniu polskiej administracji na tych ziemiach, postanowiono zorganizować w Mrągowie średnią szkołę ogólnokształcącą. Organizatorem szkoły i jej pierwszym dyrektorem był Tadeusz Młodkowski. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 9 września 1946 roku. 1 września 1947 roku, po rezygnacji Tadeusza Młodkowskiego, stanowisko dyrektora objął Leon Masiulanis. Niedługo potem powstał samorząd szkolny, zaczęło działać harcerstwo i koło PCK. Szkoła zaczęła odgrywać coraz większą rolę w lokalnym środowisku. Latem 1948 roku zaczął się remont budynku szkoły przy ulicy Zwycięstwa (obecna ulica Sobczyńskiego). Błyskawiczne tempo prac sprawiło, że rok szkolny 1948/49 liceum zaczęło już w swojej siedzibie. Oprócz liceum w budynku istniała także 7 – klasowa szkoła podstawowa. Do 1966 roku obie funkcjonowały pod wspólna dyrekcją. W historii naszego liceum, podobnie zresztą jak każdego, ważnym wydarzeniem była pierwsza matura. Odbyła się ona w maju 1951 roku. Z protokołów Rady Pedagogicznej wynika, iż zdawało ją 17 abiturientów. Wrzesień 1954 roku przyniósł kolejną zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Miejsce Leona Masiulanisa zajęła Irena Białokoz. W roku 1957 Rada Pedagogiczna sprawiła uczniom naszej szkoły pewną niespodziankę. Kronikarz tak to opisał: „ W myśl uchwały Rady pedagogicznej wszyscy uczniowie muszą nosić tarcze szkolne, przepisowe czapki ( dziewczęta berety). Odtąd często można było spotkać uczniów z czerwoną tarczą na lewym ramieniu, na której pod liczbą „14” widniał napis „ Mrągowo”. Ułatwiało to kontrolowanie uczniów w miejscach publicznych. Od 1 września 1966 roku dyrektorem szkoły został Tadeusz Jędrzejewski. To właśnie na jego wniosek liceum i szkoła podstawowa zostały rozdzielone organizacyjnie, choć jeszcze przez wiele lat funkcjonowały w jednym budynku. W tym samym roku w liceum nie przeprowadzono naboru uczniów do klasy pierwszej. Wynikało to z przejścia szkolnictwa podstawowego na 8 – letni cykl kształcenia. W roku 1970 nie było więc egzaminu dojrzałości. Rok szkolny 1968/69 rozpoczął się szczególnie uroczyście. 1 września odbyła się bowiem uroczystość nadania szkole imienia „ Obrońców Westerplatte” oraz sztandaru. Inicjatorem tego wydarzenia był dyrektor Tadeusz Jędrzejewski. Maj 1969 roku to kolejny moment przełomowy. Odbyła się wtedy ostatnia „ stara matura” zdawana przez absolwentów klas jedenastych. Od roku 1971 maturę zdawali już absolwenci klas czwartych. Kolejną zmianą było wprowadzenie, na początku lat siedemdziesiątych, klas profilowanych oraz zwolnienie uczniów z obowiązku zdawania egzaminu dojrzałości (obowiązuje to zresztą do dziś). Absolwent rezygnujący z matury, otrzymywał świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. W latach siedemdziesiątych szkoła przeszła gruntowną, jak na owe czasy, modernizację techniczną. Otrzymała nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych, została także wyposażona w magnetowidy i kolorowe telewizory. Prężnie rozwijało się także życie kulturalne. Jego symbolem była działalność szkolnego kabaretu, którego filarem był Wojciech Malajkat, uznany aktor, reżyser, dyrektor, wykładowca. W latach 1956 – 1986 pracował w naszej szkole Pan Piotr Sobczyński, jeden z najbardziej zasłużonych nauczycieli w całej jej historii. Był wspaniałym nauczycielem matematyki i wychowawcą, a ponadto autorem fotografii dokumentujących życie szkoły w tym okresie. Z inicjatywy byłych uczniów Jego imieniem została nazwana jedna z przylegających do szkoły ulic. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to czas przemian ustrojowych w kraju. Miały one także wpływ na naszą szkołę. Zmienił się, między innymi, kalendarz uroczystości i imprez. W roku 1989 obchodzono po raz pierwszy uroczyście rocznicę odzyskania niepodległości. Zaczęto też upamiętniać rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Do historii przeszły natomiast pierwszomajowe pochody.  Z końcem roku szkolnego 1990/91 odszedł na emeryturę dyrektor Tadeusz Jędrzejewski. Jego następczynią, w latach 1991 – 92, była Kazimiera Bieleń, wieloletnia wicedyrektor szkoły. W okresie od 1.09.1992 do 31.03.1993 obowiązki dyrektora pełniła wicedyrektor Alicja Kowalczyk. 1 kwietnia 1993 roku stanowisko dyrektora szkoły objął Antoni Wróbel. Kierował nią do 31 sierpnia 2007 roku. W tym czasie trudna sytuacja ekonomiczna kraju zaczęła odbijać się także na oświacie. Dlatego z końcem roku szkolnego 1994/95 został zlikwidowany internat szkoły przy ulicy Wolności. Długoletnim kierownikiem internatu był Pan Henryk Czerwiński, który spośród wszystkich nauczycieli najdłużej pracował w naszej szkole (42 lata!). Mimo trudności, szkoła rozwijała się jednak i, przy wsparciu Rady rodziców, została wyposażona w komputery niezbędne do nauczania nowego przedmiotu – elementy Informatyki. W roku 1996 zorganizowaliśmy uroczyste obchody 50 – lecia naszej szkoły. W latach 1978 – 1998 liceum funkcjonowało jako zespół szkół, w którego skład wchodziły także: Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od roku 1998 stało się samodzielną placówką i nosi nazwę I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie.
Koła zainteresowań
Koło szachowe, koło teatralne, redakcja radiowęzła
Osiągnięcia

Brązowa Tarcza Jakości Kształcenia Najlepsze Licea w Polsce 2022

Brązowa Tarcza Jakości Kształcenia Najlepsze Licea w Polsce 2021

Brązowa Tarcza Jakości Kształcenia Najlepsze Licea w Polsce 2020

Brązowa Tarcza Jakości Kształcenia Najlepsze Licea w Polsce 2019


Uczniowie naszej szkoły są laureatami wielu olimpiad i konkursów oraz stypendystami Ministra Edukacji NarodowejZakres wiekowy
po ukończeniu szkoły podstawowej
Dojazd
W bliskiej odległości od szkoły, na ul. Mrongowiusza, znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Kętrzyn, Giżycko.
Zajęcia pozalekcyjne
według zainteresowań i inicjatywy młodzieży
Pliki do pobrania
Oświadczenie dotyczące wyboru języka obcego i uczęszczania na religię
Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
Instrukcja obsługi systemu do rekrutacji