Powiat Mrągowski
Technikum
Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie (Technikum nr 1)
Zespół szkół
Adres
Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo
Telefon
897412461
Fax
897412461
E-mail
Strona www
Dyrektor
Agnieszka Pytel
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Budynek główny ul. Mrongowiusza 13B
 • Budynek główny ul. Mrongowiusza 13B
 • Mural w holu, ul. Mrongowiusza 13B
 • Sala sportowa
 • Sala sportowa
 • Budynek główny ul. Mrongowiusza 13B
 • sala
 • Pracownia gastronomiczna ul. Mrongowiusza 65A
 • Pracownia gastronomiczna ul. Mrongowiusza 65A
 • Pracownia gastronomiczna ul. Mrongowiusza 65A
 • Pracownie gastronomiczne ul. Mrongowiusza 65A tzw. "Kamczatka"
 • Budynek główny ul. Mrongowiusza 13B
Opis


  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie kształci młodzież w zawodach:


 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik ekonomista,
 • technik logistyk.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach.

Budynek główny na ul. Mrongowiusza 13B, z nowoczesną bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny i halą sportową, oraz pracownie gastronomiczno-hotelarskie, mieszczące się w budynku na ul. Mrongowiusza 65A.

W budynku głównym jest winda. Szkolny sklepik oferuje pyszne kanapki i sałatki.

Szkoła stosuje dziennik elektroniczny, który jest również jednym ze sposobów kontaktów z rodzicami i uczniami.


Oferta
Kontakty zagraniczne

Staże i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli na zasadach Erasmus+.

Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na miesięczne praktyki zagraniczne współfinansowane w ramach projektów Unii EuropejskiejWyjazdy do Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii, a ostatnio także do Szwecji, rozwijają możliwości uczestników, podnoszą ich kwalifikacje zawodowe oraz umożliwiają poznanie kształcenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej.

Staż pozwala na doskonalenie języka angielskiego.

Współpracujemy ze szkołą zawodową w Hamburgu (Berufliche Schule St. Pauli)  w ramach wymiany młodzieży

Współpraca z pracodawcami

Szeroko rozumiana współpraca z lokalnymi pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu. Szkoła jest organizatorem praktyk zawodowych.

W zawodzie technik ekonomista współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Osiągnięcia

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, ogłaszanym co roku przez portal edukacyjny Perspektywy, w kategorii Technika zajmujemy wysokie miejsca od początku istnienia Rankingu Techników. Otrzymaliśmy Znak Jakości Szkoły, czyli  Złotą, Srebrną lub Brązową Tarczę.

2014 – Złota Tarcza

2015 – Brązowa Tarcza

2016 – Srebrna Tarcza

2017 – Brązowa Tarcza

2020 – Srebrna Tarcza

2021 – Srebrna Tarcza

2022 – Srebrna Tarcza

Kolor Tarczy zależy od zajętego miejsca w Rankingu spośród 100. (Złota), 200. (Srebrna) i 300. (Brązowa) najlepszych techników w Polsce.

Uczniowie naszej szkoły są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów zawodowych.

Zajęcia pozalekcyjne
W szkole odbywają się zajęcia sportowe w nowoczesnej sali sportowej oraz wszelkie inne wynikające z potrzeb uczniów. Istnieje możliwość ukończenia kursów dających uprawnienia zawodowe.
Zakres wiekowy
Po ukończeniu szkoły podstawowej
Dojazd
Przy ulicy Mrongowiusza na wprost posesji szkoły znajduje się przystanek autobusowy z kierunku Kętrzyn, Giżycko.
Drzwi otwarte
26 i 27 kwietnia w godz. 10:00 - 12:00
Historia

Szkoła przy ulicy Mrongowiusza 13B może poszczycić się bogatą historią. W bieżącym roku minęło 75 lat jej istnienia. Przez czterdzieści sześć lat działały tu placówki oświatowe kształcące nauczycieli na poziomie liceum i studium, stąd popularna nazwa szkoły SN (esen).

Od 1946 roku działały następujące szkoły: Państwowe Liceum Pedagogiczne, Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Nauczania Początkowego i Studium Nauczycielskie. Szkoły istniały w różnych latach w zależności od aktualnego systemu szkolnego. Kształcenie nauczycieli odbywało się w trybie dziennym i zaocznym. Wielu nauczycieli w mieście i województwie to absolwenci wymienionych szkół.

Od 1992 r. po likwidacji kształcenia nauczycieli na poziomie średnim, szkoła przekształciła się w zespół techników pod nazwą Zespół Szkół nr 2. Profile kształcenia zmieniały się w zależności od potrzeb rynku pracy.

I tak działały: III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Hotelarskie, Technikum Technologii Żywienia, Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej, Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe i Liceum Profilowane.

Obecnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 kształci w pięciu zawodach poszukiwanych na rynku pracy.


Pliki do pobrania
REGULAMIN REKRUTACJI ZSnr2