Pobiedziska
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
Adres
Spokojna 3, Biskupice, 62-007 Jerzykowo
Telefon
618152410
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Alina Mańka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
Opis

Misja szkoły

 

„Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi. Działamy w myśl hasła „ Wychowujemy wolnego i samodzielnego człowieka, gotowego pokonać trudy codziennego życia.”

 

Wizja szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi  w Jerzykowie to szkoła:

 

 • nowoczesna, przyjazna , innowacyjna  przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów,
 • promująca chrześcijański system wartości,
 • pomagająca   wszystkim uczniom w pełnym ich rozwoju,
 • prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania,
 • korzystająca z najnowszych zdobyczy technik informacyjnych i informatycznych,
 • pracująca metodami aktywnymi,
 • wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 • uwzględniającą w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane , atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
 • w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

 

Języki
angielski, niemiecki
Historia

1905-1918

Szkoła w Jerzykowie została zbudowana w 1905 roku. Nauka rozpoczęła się 22 sierpnia 1905 roku. Pierwszym nauczycielem był Niemiec - ewangelik Scholz, który uczył dzieci po niemiecku. Szkoła do roku 1918 była ewangelicka, a wioska prawie czysto niemiecka.


1918-1939

Po odzyskaniu niepodległości w dalszym ciągu szkołą kierował Scholz. 1 września 1922 roku szkoła w Jerzykowie stała się szkołą katolicką i rozpoczęto naukę w języku polskim. Pierwszym polskim nauczycielem był pan Luscerek. Po dwu latach na jego miejsce przybył pan Wiktor Widera, słynący z największej pasieki pszczelarskiej w Wielkopolsce. W roku 1922 do szkoły uczęszczało 28 uczniów. Od roku 1924 rozpoczęły naukę w placówce również dzieci z Kowalskiego. W kolejnych latach liczba uczniów ciągle rosła. W roku 1939 do szkoły uczęszczało 63 uczniów.


1939-1945

W latach 1939-1945 szkoła jako placówka edukacyjna nie funkcjonowała. Już na początku września 1939 roku tereny Jerzykowa zostały zajęte przez wojska niemieckie. Od tego czasu miała miejsce martyrologia tutejszej ludności. Nastąpiło masowe wywożenie mieszkańców Jerzykowa, między innymi do obozów we Wronkach i Oświęcimiu. Trwało to do 1942 roku. Przed wstąpieniem wojsk rosyjskich na tereny Jerzykowa Niemcy zaczęli opuszczać wioskę. Do opuszczonych domów zaczęli wracać dawni ich mieszkańcy.

e .

po 1945 roku

1 marca 1945 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły przez kierownika pana Mazurka. W kwietniu stanowisko to objął pan Motała. W tym czasie zostały zorganizowane 4 oddziały klasowe oraz klasa dla młodocianych. Nauka w szkole mogła odbywać się dzięki pomocy rodziców oraz uczniów. Liczne uroczystości dla środowiska przyczyniły się do coraz lepszego funkcjonowania szkoły. Dzięki zorganizowaniu przez dzieci i młodzież dla okolicznych wiosek JASEŁKOM zakupiono pierwsze 52 książki, które dały początek bibliotece szkolnej.


Następni kierownicy i dyrektorzy Szkoły w Jerzykowie:


 • Władysław Zieliński od 1953 do 1972 roku
 • Halina Stankowska od 1972 do 1984 roku
 • Alina Kujawińska od 1984 do 1990 roku
Szkoła

Uczniowie z wizytą u opiekunów szkoły - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług - lata siedemdziesiąte


1990-2001

0d 1990 szkoła pozostawała pod opieką pani dyrektor Doroty Jaśkiewicz. W 1999 roku utworzono Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dwa lata później Gimnazjum przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Spokojnej. Dyrektorem Gimnazjum została pani Jaśkiewicz, a Szkoły Podstawowej pani Alina Mańka.


2002

Po prawie stu latach zamknięto budynek starej szkoły. Szkołę Podstawową przeniesiono do budynku przy ulicy Spokojnej, którego drugą część otwarto uroczyście 1 września 2002 roku. Szkoła stała się Zespołem Szkół  Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Dyrektorem Zespołu Szkół do 31 sierpnia 2017 była pani  Alina Mańka.


2017

W związku z reformą gimnazjum 1 września 2017 r. Szkoła stała się Szkołą Podstawową. Dyrektorem szkoły nadal jest pani Alina Mańka.


Kontakty zagraniczne

Udział w projekcie e-Twinning - współpraca międzynarodowa.

W ramach umowy partnerskiej gmin współpraca z Marktheidenfeld.

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus Plus.

Osiągnięcia
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2015/2016:
Laureaci Konkursu Przedmiotowego z matematyki, chemii, historii.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2016/2017:
Laureaci Konkursu Przedmiotowego z historii.

Laureat Powiatowego Konkursu Fotograficznego 2016/2017.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2017/2018:
 Trzech Laureatów Konkursu Przedmiotowego z fizyki.
Finalista Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego.

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu EDI PANDA z przyrody 2017/2018.Wojewódzkie Konkursy 2018/2019:
Finalista Konkursu Przedmiotowego z geografii.

2019/2020
II miejsce w XIX Powiatowym Konkursie Recytatorskim Wpisani w Historię w Kórniku.
II miejsce w XIV Powiatowym Turnieju Rzeźbiarskim w Mosinie.
Laureat Konkursu Fotograficznego LOP. pt." Formy ochrony przyrody w mojej okolicy"

2020/2021
Laureat Wojewódzkiego Konkursu z języka angielskiego.
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gry na Flecie.
II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Rzeźbiarskim w Mosinie.
III miejsce Konkurs na Prezentację Multimedialną - etap powiatowy "Palić, nie palić- oto jest pytanie".
Zajęcia pozalekcyjne
   
 •         Cyfrowa Szkoła Wielkopolska
 •         Międzynarodowy projekt „Młoda Malta” czerwiec 2021 – festiwal teatralny dla młodzieży.
 •         Ogólnopolski projekt „Przyroda w 4 odsłonach”
 •         Projekt „Łączymy pokolenia”,
 •         Projekt „Szkoła współpracy”
 •         Projekt "Mam Talent"
 •         Współpraca z wydziałem chemii na  UAM-ie.
 •         Projekt Wielkopolska Onkologia
 •         Projekt E-LIGA - zajęcia programowania dla klas I - III i IV - VI
 •         Zajęcia taneczne dla klas I - III
 •         Zajęcia teatralne dla klas I - III
 •         Realizacja programów autorskich w ramach zajęć świetlicowych
 •        zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, zajęcia logopedyczne i kompensacyjne
 •        zajęcia sportowo - ruchowe
 •         zajęcia plastyczne 
Dojazd
Autobus szkolny.
Drzwi otwarteDodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe