Pobiedziska
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
Zespół szkół
Adres
ul. Gajowa 22, 62-010 Pobiedziska
Telefon
61 8153 445
Fax
61 8153 445
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Paweł Goźdź
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • W pracowni komputerowej przy drukarce 3D
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
 • Plac zabaw
 • Pracujemy z robotami
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
Opis

Cele i wizja szkoły:

 • Szkoła kształci i wychowuje w duchu życzliwości, akceptacji, tolerancji i wzajemnego szacunku, dąży do wszechstronnego rozwoju osobowego oraz zwraca szczególną uwagę na kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań w twórczy i poszukujący sposób.
 • Zwraca uwagę na każdego ucznia indywidualnie w myśl zasady: „Usuwamy bariery, uwalniamy potencjał”.
 • Uwzględnia specyfikę najbliższego środowiska, dąży do powiązania szkoły z rodziną, społecznością lokalną i regionem.

Budynek szkoły położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Promno, co umożliwia stały kontakt z przyrodą, świeże powietrze oraz zajęcia prowadzone w plenerze. Szkoła jest mała i bezpieczna, zapewniamy miłą, przyjazną atmosferę i znajomość każdego ucznia. Dzieci mogą korzystać z dowozów szkolnych oraz komunikacji miejskiej i PKP (budynek mieści się w bliskiej odległości od przystanków PKP, PKS i komunikacji miejskiej). Sale edukacyjne mieszczą się na parterze, są przestronne, jasne i doskonale wyposażone. Dzieci mogą korzystać z boiska szkolnego, sali gimnastycznej, biblioteki, auli i placu zabaw, który mieści się w sąsiedztwie boiska. 

Zapewniamy:

 • jednozmianowość, świetlicę od godz. 7.00 -17.00, domowe obiady i sklepik szkolny,
 • bezpieczeństwo– monitoring i system kontroli dostępu,
 • wysoki poziom nauczania, indywidualne podejścia do dziecka,
 • odkrywanie i rozwijanie talentów, udział w konkursach szkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, naukę przez działanie, rozwój zainteresowań i zdolności,
 • pomoc logopedyczną, pedagoga, zajęcia wyrównawcze,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne, doświadczoną i stale poszerzającą swe kompetencje kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia z kodowania od klasy 1, monitorowanie postępów ucznia,
 • zajęcia projektowe „Mali badacze i odkrywcy”
 • obozy letnie i zimowe, półkolonie, wycieczki jednodniowe, wyjazdy do kina i teatru
Języki
angielski, niemiecki
Historia

W połowie lat 80-tych XX wieku powstał Społeczny Komitet Budowy Przedszkola. Inżynier Władysław Spalony, który zmobilizował i zorganizował społeczność lokalną, stworzył projekt budynku, który później zmieniał pod wpływem rodzących się nowych koncepcji dotyczących jego przeznaczenia.  Początkowo miało to być przedszkole, a potem trzyklasowa szkoła podstawowa.

 Pod koniec lat osiemdziesiątych prace wstrzymano z powodu braku funduszy. W roku 90-tym ówczesny burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska p. Krzysztof Wojdanowicz podjął  drugą próbę budowy szkoły. Tym razem miał to być Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku, czyli oddział przedszkolny, szkoła podstawowa z klasami 1-4 i liceum ekonomiczne. Działania te z dużym zaangażowaniem wspierał p. Stanisław Szwajkowski, wtedy przewodniczący Rady Miejskiej w Pobiedziskach.

Budowę szkoły wznowiono w 1995 roku, a już we wrześniu 1996 nastąpiło jej otwarcie. W kolejnych latach wybudowana została  sala gimnastyczna, gimnazjum i doposażona nowoczesna pracownia komputerowa W 2002 roku szkoła otrzymała  imię Konstytucji 3 Maja. W roku 2006  szkoła otrzymała sztandar. Zamieszczono na nim słowa Jana Zamojskiego z 1600 roku, a pochodzące z aktu  fundacyjnego  Akademii Zamojskiej: „ Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie” . Mimo że od wypowiedzenia tych słów  upłynęło już ponad 400 lat , ta znakomita sentencja  nie straciła nic na swej aktualności i wpisuje się w misję naszej szkoły.

Pierwszym dyrektorem tej placówki został p. Zbigniew Najda, a od marca 1998r. pełnił tę funkcję p. Stanisław Szwajkowski. W latach 2008 – 2016 szkołą kierowała Pani Wiesława Smalarz, kolejnymi dyrektorami były p. Danuta Larus i Hanna Sosińska. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni p. Paweł Goźdź. 

                                                                       

Kontakty zagraniczne
Uczniowska wymiana polsko - niemiecka ze Szkołą Realną w Marktheidenfeld
Osiągnięcia

2017 - I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Edu Arctic

2018 - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

2018 - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Zajęcia pozalekcyjne
 • język angielski
 • współpraca z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym
 • wyjazdy na wykłady otwarte na UAM
 • projekt "Weź książkę i czytaj"
 • koło teatralne
 • zajęcia literackie
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia informatyczne - Mistrzowie Kodowania
 • Uczniowski Klub  Sportowy - hokej na trawie
 • wyjazdy na lodowisko
 • judo
 • gimnastyka artystyczna
 • zajęcia taneczne "Hajdasz"
 • obozy letnie i zimowe
 • półkolonie


Dojazd
 • dowozy szkolne
 • PKP
 • komunikacja miejska

Budynek szkoły mieści się w bliskiej odległości od dworca (ok. 300 m)

Drzwi otwarte
Ze względu na panujący okres pandemii nie możemy zorganizować w tym roku Drzwi Otwartych. Jeżeli tylko zostaną zniesione panujące obostrzenia, zaprosimy zainteresowanych na spotkania z nauczycielami i do obejrzenia naszej szkoły. Tymczasem informacje dotyczące nauki  w klasie pierwszej można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie internetowej. Bieżące życie szkoły można również śledzić na naszym FB. Zapraszamy do kontaktu.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe