Pobiedziska
Przedszkole
Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach
Adres
Różana 4, 62-010 Pobiedziska
Telefon
618 177 962, 509 847 303
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Łakomska-Wilczyńska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach
 • plac zabaw
 • plac zabaw
 • sala gimnastyczna
 • sala zabaw
 • sala ze sceną
 • sala ze sceną
 • jadalnia
 • kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci
Opis

Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci 3, 4, 5, 6- letnich oraz do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach to miejsce, w którym dziecko postrzegane jest, jako podmiot, a nie przedmiot edukacji. Działaniom wszystkich osób zaangażowanych w edukację małego dziecka przyświecają słowa Roberta Fulghuma "Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat." Podejmowane wobec każdego dziecka działania mają na celu przygotowanie małego człowieka do poszukiwania, odkrywania i rozwijania tkwiących w dziecku możliwość tak, by ono samo mogło powiedzieć o sobie: "Jestem dobrym, wrażliwym i wyjątkowym człowiekiem, który jest aktywny i twórczy. Szanuję i akceptuję inność drugiego człowieka, znam swoje prawa i obowiązki. Wiem, że mam prawo do błędów, a dorośli w moim otoczeniu wspierają mnie. Czerpię radość z kontaktów rówieśniczych oraz angażuję moją rodzinę w działania na rzecz innych".

Przedszkole to wolnostojący, piętrowy budynek z dużym nasłonecznionym ogrodem.

Przedszkole dysponuje 11 obszernymi, kolorowymi salami, wyposażonymi w zabawki i pomoce edukacyjne stymulujące rozwój dziecka. Uroczystości, teatrzyki i koncerty odbywają się w sali teatralnej. Atutem przedszkola jest jadalnia, w której dzieci uczą się samoobsługi oraz poznają tajniki zdrowego odżywiania. Wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej, w której do gotowania używa się wysokiej jakości produktów, ogranicza cukier i białą mąkę. Przedszkole posiada salę gimnastyczną, w której odbywają się ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz zajęcia sportowe i taneczne. Posiadamy także gabinety terapeutyczne do indywidualnej pracy z dzieckiem, gdzie zajęcia prowadzą logopeda, psycholog, pedagog specjalny. Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne, w których zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele wspomagający.

Organ prowadzący
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
Godziny otwarcia od
od 6 do 17
Dodatkowe zajęcia

* rytmika -  dla wszystkich dzieci;

* język angielski – dla wszystkich dzieci;

* zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej - dla wszystkich dzieci;

* zajęcia dodatkowe – wybierane przez rodziców na początku roku szkolnego – dla chętnych dzieci;

* pomoc psychologiczno-pedagogiczna - dla dzieci, które potrzebują pomocy w tym zakresie;

* zajęcia logopedyczne – dla dzieci, które potrzebują pomocy w tym zakresie;

* zajęcia edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;


Personel
Kadra pedagogiczna, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia. 

Metody pracy stosowane w Przedszkolu dające dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju:

 • Metoda nauki czytania i pisaniaglottodydaktyka (wychowanie językowe)  opracowana przez prof. B. Rocławskiego , polskiego językoznawcę. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.
 • Dziecięca matematyka – program  prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wspomaga rozwój umysłowy dzieci i przygotowuje je do nauki w szkole, zwłaszcza w zakresie potrzebnym do odnoszenia sukcesów w nauce matematyki.
 • Pedagogika Zabawy – jest koncepcją zakładającą wspieranie rozwoju całej osobowości  człowieka i łączy w sobie założenia i metody różnych kierunków psychologii i pedagogiki .
 • Metoda Weroniki Sherborne – to metoda ruchu rozwijającego poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe, rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości, umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą.
 • Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, co w konsekwencji zaowocuje sukcesami w edukacji szkolnej.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe