Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - NP – POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 NP – POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Wybierając klasę politechniczną – będziesz miał(a) obowiązkowo rozszerzoną matematykę, fizykę i informatykę od klasy pierwszej liceum. Kształcenie opierać się będzie na ścisłej współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Język angielski opcjonalnie, jeżeli uda się wstawić w planie. 

W klasie realizowane będą przedmioty autorskie, m.in. rysunek techniczny, geometria wykreślna, modelowanie konstrukcyjne CAD.

Wariant  rozszerzeń:    
   – matematyka, fizyka, informatyka