Otwock
Wniosek
Otwock - Żłobek
 • Dane dziecka
 • Typ podania
 • Wybrane żłobki
 • Pobyt
 • Stan zdrowia
 • Rodzina dziecka
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane placówki 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   Żłobek Miejski w Otwocku, Wronia 7, 05-400 Otwock
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Informacje dotyczące pobytu dziecka w żłobku

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Informacje o stanie zdrowia dziecka, mające wpływ na pobyt dziecka w żłobku

      Popraw następujące dane:
       Popraw następujące dane:

        Dane o rodzinie dziecka

        Rodzice potwierdzają swoje zamieszkanie na terenie miasta Otwocka oświadczeniem o zamieszkaniu.

        Rodzice potwierdzają pozostawienie podatku dla miasta Otwocka kopią pierwszej stroną PIT-u (zeznania podatkowego za 2021 r.)

        Deklaracja o dalszym ubieganiu się o przyjęcie do żłobka.

        Należy zaznaczyć wiek najstarszego rodzeństwa.

        Popraw następujące dane:
         Popraw następujące dane:

          Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

          Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w żłobku.

          Dopiero po złożeniu podania w żłobku, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

          W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

           
          Zapisz Anuluj

          Popraw następujące dane:

           • Dane dziecka
           • Typ podania
           • Wybrane żłobki
           • Pobyt
           • Stan zdrowia
           • Rodzina dziecka
           • Zakończ