Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - TAK - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 TAK - technik architektury krajobrazu

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Jako technik architektury krajobrazu znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),  biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,  gospodarstwach szkółkarskich,  wydziałach architektury samorządów terytorialnych, pracowniach architektury i urbanistycznych.

W szkole będziesz przygotowywać rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu, wykonywać i pielęgnować roślinne obiekty architektury krajobrazu, kształtować i projektować obiekty małej architektury krajobrazu, kierować ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami). Zapewniamy naukę jazdy samochodem i ciągnikiem (prawo jazdy kat. B i T) bezpłatnie.