Oława
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
Zespół szkół
Adres
Jarosława Iwaszkiewicza 11, 55-200 Oława
Telefon
713038014
Fax
713038014
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Jarocka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
Opis

Szkoła Podstawowa nr 8 im.gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie jest usytuowana w centrum Osiedla Sobieskiego w Oławie. Budynek szkolny jest przestrzenny, estetyczny, z dużymi, zadbanymi salami lekcyjnymi i przestronnymi korytarzami. Dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi dla wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych, pracowniami przedmiotowymi (dwie przyrodnicze, dwie komputerowe, matematyczno-komputerową, do zajęć plastyczno-technicznych), dwiema salami gimnastycznymi,  świetlicą, biblioteką  z bogatym księgozbiorem oraz stołówką i kuchnią.Sale lekcyjne zostały wyposażone w sprzęt interaktywny. Szkołę otaczają tereny zielone,  plac zabaw dla dzieci oraz kompleks boisk Orlik. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski. Dodatkowo, począwszy od klasy czwartej, uczniowie uczą się  języka niemieckiego  w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas czwartych przez cały rok szkolny uczestniczą w bezpłatnej nauce pływania  na pływalni „Termy Jakuba”.  Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć z logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.W szkole funkcjonuje  e-dziennik. W budynku Zespołu  mieści się także Biblioteka Miejska w Oławie - Filia nr 2 oraz świetlica środowiskowa.

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie istnieje od 1984 roku. Od roku 2004 wraz z Miejskim Przedszkolem nr 1 tworzy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1. W 2016 roku szkoła obchodziła 30-lecie istnienia.

Osiągnięcia

Szkoła uzyskała certyfikaty: „Szkoła  z klasą”, „Szkoła Ucząca Się”, „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, „Innowacyjna szkoła”. Dwukrotnie uzyskała tytuł „Szkoły wspierającej uzdolnienia”. W ramach programu Socrates Comenius szkoła współpracowała ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Holandii, Danii, Francji, Szkocji, Estonii.

Szkoła uczestniczyła w wielu projektach i programach współfinansowanych przez Unię Europejską. Były to m. in. „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, „Dolnośląska e-Szkoła”, „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”, „Ekologia - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”.

 Uczniowie szkoły mogą brać udział  w wielu konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez nauczycieli w szkole oraz inne podmioty na szczebli miejskim, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Osiągają  wysokie lokaty w zawodach sportowych w  klasyfikacji ogólnej szkół w mieście i w powiecie. Sukcesy indywidualne w konkursach to m. in. czterokrotne uzyskanie tytułu finalisty i laureata w konkursie  „z Dolny Ślązaczek”, laureata Dolnośląskiej Gali talentów, laureata Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr, finalisty i laureata dolnośląskiego  projektu międzyprzedmiotowego „Podróż po Europie-...” i wiele innych. Nauczyciele organizują międzyszkolne konkursy: recytatorski, przyrodniczy, wiedzy zintegrowanej.

Odbywające się na terenie szkoły liczne projekty szkolne i krajowe  są okazją do rozwijania  pasji uczniów, ich zainteresowań, wykazania się  uzdolnieniami przedmiotowymi, artystycznymi   i społecznymi.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowana podczas zajęć pozalekcyjnych, takich jak   koła przedmiotowe (matematyczne, językowe, historyczne, komputerowe,  przyrodnicze, redakcyjne, koło logicznego myślenia, Kuchcik, Klub przyjaciół książki), artystyczne (taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne) i sportowe (SKS, zajęcia na strzelnicy miejskiej).   Szkoła wspiera uczniów w formie dodatkowych zajęć  wyrównawczych z edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, języka polskiego, zajęć z logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Na terenie szkoły działa świetlica środowiskowa i  podmioty zewnętrze, które organizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, takie jak szachy, piłka nożna, język angielski,szermierka.

Sześciolatek w pierwszej klasie
Dzieci uczą się w przestronnych, estetycznie zaaranżowanych salach, wyposażonych w wiele pomocy dydaktycznych oraz sprzęt interaktywny. Mogą uczestniczyć  w wielu zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających ich zainteresowania. Na terenie szkoły do dyspozycji uczniów w  edukacji wczesnoszkolnej jest plac zabaw, sale gimnastyczne, biblioteka oraz kompleks boisk sportowych Orlik. Po skończonych zajęciach dzieci mogą skorzystać ze stołówki szkolnej i opieki świetlicowej.
Dojazd
Szkoła nie organizuje  dojazdu uczniów.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe